25, ఫిబ్రవరి 2014, మంగళవారం

రాంగ్ వాలెంటైన్....


ఈ రోజు వాలెంటైన్ డే అని నాకు తెలుసు....
ఈ రోజు నేను నీకు ఏ గిఫ్టూ ఇవ్వకుండా,
నిన్ను నిరాశ పరిచానని నాకు తెలుసు...
అందుకు నీ కొచ్చిన కోపాన్ని నేను అర్ధం చేసుకోగలను...
నేనెందుకు నీకు విషెస్ చెప్పలేకపోయానో,
పూలు తేలేక పోయానో, గిఫ్ట్ కొనలేక పోయానో,
నీకు మరో సారి చెప్పే ఓపిక లేదు,
నిన్ను ఎదురుకునే ధైర్యమూ లేదు.
నువ్వు అనుకున్నట్లు నేను ఏ అమ్మాయితోనో గడపలేదు.
వాలెంటైన్ డే నాడు నాతో వున్నఆ  ఇద్దరు మనుషులూ
నన్ను కన్న మా అమ్మా, కష్టపడి పెంచిన మా నాన్నా.

నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పడానికి నాన్నకి నోరు లేదు,
నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పినా అమ్మకు వినపడదు.
అందుకేనేమో నాకు ప్రేమ గురించి నీ అంత బాగా తెలియదు.
నువ్వు నన్ను ప్రేమించానని చెప్పి నా వెంట పడి,
నా చేత బలవంతంగా నీ మీద  ప్రేమని ఒప్పించుకున్నావు.
ఇప్పుడు అడుగడుగునా నా నుంచి ప్రేమని ఆశిస్తున్నావు.

నీకు తెలిసిన ప్రేమ-
    రోజుకు పది పొగడ్తలు,వారానికి ఏడు పూలు, నెలకు నాలుగు గిఫ్ట్‌లు.
అదే నీకు తెలిసిన ప్రేమ ప్రపంచం. నీతో బతకాలంటే,  ీ ప్రపంచంలో నీ సంతోషం కోసం, నేను ఎలా ఉండాలో అని నువ్వు చెప్పే కండిషన్ లు అన్నీ పాటించాలి. అవసరం లేని పొగడ్తలు, జీవం లేని నవ్వులు, వాసన లేని  పువ్వులు, అడుగడుగునా నటనలు, అందరిపై నిందలు, కంపు కొట్టే వ్యక్తిత్వానికి ఖరీదైన బహుమతులు . ఇది అంతా నీ సంతోషం కోసం నేను చెయ్యాల్సిన పనులు. దీనికి నా సంతోషం తో పని వుండదు. నాతో నీకున్న అవసరాన్ని బట్టే ఇవన్నీ చెయ్యల్సుంటుంది.  ఇంతా కష్టపడి  నీ ప్రపంచం లో ఇమడటానికి,  ఇవి అన్నీ నీకు ఇచ్చినా, ఏదో ఒక రోజు నేను నువ్వు అనుకున్నట్లు లేనని నన్ను ఒదిలేసి వెళ్ళిపోతావు. నీ కోసం నేను నా డబ్బు, సమయం, ప్రేమ అన్నీ కురిపించి... చివరికి నువ్వు నన్ను కాదన్న కసితో పిచ్చి లోనో- కచ్చిలొనొ ఏదైనా చేసినా, చేసుకున్నా ...  చివరికి నా ప్రపంచం అంతం అయిపోతుంది. అసలు ఎవరో నన్ను ప్రేమించాలని అనుకోడానికి నా చుట్టూ ప్రేమకి కరువులెదు. నన్ను ఎవరో ప్రేమించాలి అని ఆశ పడుతూ కలలు కంటూ గడపడానికి, నాకు నీ అంత ఖాళీ లేదు.

నువ్వు ఊహించే ప్రేమ నువ్వు చూసే సినేమాలలోంచి, చదివే పుస్తకాలలోంచి, మాట్లాడే మనుషులనుంచి
పుట్టినది. దానికి నిన్నటి మన గతంతో  సంబంధం  లేదు, రేపు మనం విడిపోయినా దానికి బాధ్యత  కూడా ఉండదు.. ఈ రోజు నీకు నాకూ కుదిరిన కెమిస్ట్రీ తప్ప.

ేను నన్ను నమ్ముకున్నవాళ్ళకి ప్రేమని పంచుతూ ఇలా బతికేయ్యాలని ఆశిస్తున్నాను, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాని నమ్మిస్తూ జీవితాంతం నటిస్తూ బతకాలని అనుకోవట్లేదు. నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాని నాకు వాళ్ళు ఏనాడు చెప్పలేదు. మాకు నీ ప్రేమ అవసరం అని నన్ను ఏనాడు అర్ధించలేదు. నీతో గడిపిన ఇన్ని సంవత్సరాలలో, వాళ్ళని ఒక్క సారి కూడా కలవలెదు. అయినా జీవితపు ఆఖరి అంచులలో చూడడానికి ఒచ్చిన కొడుకు మీద చూపించిన ప్రేమలో స్వచ్చత, నాకు నా జీవితం విలువ తెలిసేలా చేసింది. నిజమైన ప్రేమ విలువ నేను ఈ రోజు తెలుసుకున్నాను.

ఈ వాలెంటైన్ డే నీకు నేను ఇచ్చే బహుమతి ఏమిటంటే ... నీకు నేను ఇచ్చే స్వేచ్చ.  అవును, నువ్వు ఆశించే విధంగా నిన్ను ప్రేమించే మనిషిని నువ్వు వెతుక్కునే స్వేచ్చ.
అప్పుడెప్పుడో నేను నీకొక చిన్న గిఫ్ట్ ఇచ్చాను, నీకు గుర్తు వుందో? లేదో?
నా మనసులో మాట చెప్పలేక, నువ్వు అడిగితే నీకు యెమివ్వలొ తెలియక ఇచ్చిన గిఫ్ట్.
నువ్వు ప్రేమించిన వాటిని స్వేచ్ఛగా  వొదిలెయ్యి ....
నీ వద్దకి అది తిరిగి ఒస్తే అది నీదే ...
ఒక వేళ అది తిరిగి రాకపోతే ...
అది నీది ఎప్పటికీ కానే కాదు..

నీ కోరికలు తీర్చే వాలెంటైన్ నీకు దొరకాలని ఆశిస్తూ...
నీ నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్న
నీ
రాంగ్ వాలెంటైన్....  

3 వ్యాఖ్యలు: