14, సెప్టెంబర్ 2010, మంగళవారం

ఏదో ఒక రాగం

sree బ్లాగ్ లో రాసిన పోస్ట్ (http://sreeszone.blogspot.com/2010/09/naa-chitti-koona.html#లింక్స్)
చదివాక నాకు అమ్మ గుర్తుకొచ్చింది. అమ్మ గుర్తుకొచ్చినప్పుడల్లా నాకు ఈ పాట గుర్తుకొస్తుంది.

ఏదో ఒక రాగం పిలిచిందీ వేళ
నాలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా

నా చూపుల దారులలో చిరు దివ్వెలు వెలిగేలా
నా ఊపిరి ఊయలలో చిరునవ్వులు చిలికేలా
జ్ఞాపకాలే మైమరపు జ్ఞాపకాలే మేల్కొలుపు
జ్ఞాపకాలే నిట్టూర్పు జ్ఞాపకాలే ఓదార్పు

                ఏదో ఒక రాగం ||

అమ్మా అని పిలిచే తొలి పలుకులు జ్ఞాపకమే
రావమ్మా అని అమ్మే లాలించిన జ్ఞాపకమే
అమ్మ కళ్ళలో అపుడపుడు చమరింతలు జ్ఞాపకమే
అమ్మ చీరనే చుట్టే పాప జ్ఞాపకం
అమ్మ నవ్వితే పుట్టే సిగ్గు జ్ఞాపకం

                 ఏదో ఒక రాగం ||

గుళ్ళో కథ వింటూ నిదురించిన జ్ఞాపకమే
బళ్ళో చదువెంతో బెదిరించిన జ్ఞాపకమే
గవ్వలు ఎన్నో సంపాదించిన గర్వం జ్ఞాపకమే
నెమలి కళ్ళనే దాచే చోటు జ్ఞాపకం
జామ పళ్ళనే దోచే తోట జ్ఞాపకం
             
                  ఏదో ఒక రాగం ||

అమ్మ గురించి సిరివెన్నెల రాస్తే మనకి అమ్మ గుర్తుకొస్తుంది. అంత అద్బుతంగా వుంటుంది సిరివెన్నెల పాట. దానికి చిత్ర గొంతు కలిస్తే అంతే. అమృతాన్ని తలదన్నే అమ్మ తనం విలువ మనకు గుర్తు చేస్తుంది.

ఇది చదివిన అందరూ ఒక్క సారి అమ్మను గుర్తుచేసుకుంటారు కదూ.
లేదంటే పక్కన వున్న మనిషిని ఒకటి పీకమని రిక్వెస్ట్ చెయ్యండి. వెంటనే గుర్తుకొస్తుంది అమ్మ. ఫీల్ అవ్వకండి. అమ్మ మరి బాధల్లోనే గుర్తుకొస్తుంది.

పాట లింక్
Link will take you to http://www.raaga.com/

2 వ్యాఖ్యలు: